Studying rotational dynamics with a smartphone - accelerometer versus gyroscope

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Braskén, Ray Pörn
Förläggare: Institute of Physics
Förlagsort: Bristol
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Physics Education
Tidskriftsakronym: Phys. Educ.
Volym: 52
Nummer: 4
eISSN: 1361-6552

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:27