Inledning till antologin

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Kronqvist, Charlotta Hilli
Redaktörer: Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran
ISBN: 978-952-12-3519-1


Abstrakt

Antologin fick sin början hösten 2014 när rättsvetare vid Åbo Akademis Institut för mänskliga rättigheter initierade ett tvärvetenskapligt samarbete kring människorättsfostran. Det fanns då, och finns fortfarande, en viss oro över huruvida mänskliga rättigheter beaktas i den finländska undervisningen och om det finns kunskap att undervisa om dem.


Nyckelord

Human rights education

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:31