Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö - lärares erfarenheter av undervisning i virtuella lärmiljöer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charlotta Hilli, Carola Eklund, Kaj Törnroos
Förläggare: Ålands Landskapsregering
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 23


Abstrakt

I denna forskningsrapport presenteras erfarenheter av att införa distansundervisning
i grundläggande utbildning i skärgårdsskolor. Projektet En flexibel
grundskola i skärgårdsmiljöer genomfördes åren 2016–2017. Fem lärare från tre
grundskolor deltog. Distansundervisningen genomfördes i årskurserna 9 och
4. Projektets ledare, Kaj Törnroos, var rektor vid en av de deltagande skolorna
och Ålands landskapsregering stod som ägare av projektet. En forskare
från Åbo Akademi, Charlotta Hilli, knöts redan i ansökningsskedet till projektet.
Projektet erhöll finansiering mellan februari 2016 och oktober 2017 från
Europeiska Socialfonden (ESF).


Dokument


Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:52