Virtualisering i gymnasiet

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Charlotta Hilli
Editors: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Place: Vasa
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi University
Book title: Digitala dimensioner - DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
Title of series: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 8
Start page: 53
End page: 60
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802


Abstract

Begreppet virtuell för oftast tankarna till en digital miljö. Virtuell bär
dock på en lång historia. Det kan förstås som ett ideal, något att sträva
efter, men inte nödvändigtvis något som är nåbart (Shields, 2003).
Virtualisering kan också förstås som en ideell aspekt av verkligheten.
En ständig utveckling i positiv bemärkelse som aldrig tar slut
(Deleuze, 1988). Det blir tydligt när virtuella världar beaktas. De kan
avbilda en fysisk värld, men de kan baseras på fantasifoster. De lyder
inte fysikens lagar. De kan formas av användarnas intressen och
utvecklas i vilken riktning som helst. Enligt Lévy (1998) är virtuell
frågan medan det faktiska är svaret. Den digitala tekniken blir aldrig
helt färdig. Det finns en osäkerhet inbyggd i detta som kan vara
frustrerande för en lärare. Uppdateringar sker med jämna mellanrum.
Programvaror eller material försvinner av olika orsaker.
Virtualisering kan alltså förstås som en föränderlig aspekt av
digitaliseringen.


Last updated on 2020-10-08 at 04:33