Checking Timing Petri Nets for Linear Duration Properties

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xuandong Li, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 1999
Seriens namn: TUCS Technical Reports
Antal sidor: 19
ISBN: 952-12-0407-9
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:20