Jubileumsfirandet och makten över minnet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Nummer: 17.11.2016

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:35