Efter folkkyrkan. En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället.

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Patrik Hagman
Publisher: Artos
Place: Skellefteå
Publication year: 2013
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Start page: 1
End page: 267
ISBN: 978-91-7580-643-3

Last updated on 2020-06-07 at 03:49