Korta och långa parenteser

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Nummer: 16.11.2017

Senast uppdaterad 2019-17-09 vid 07:05