Handel med främlingar. Kulturmöten, konsumtion och rörlig handel i Finland 1840-1940

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindberg, Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Arbetarhistoria : meddelande från arbetarrorelsens arkiv och bibliotek
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 61
Artikelns sista sida, sidnummer: 63

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:10