Conflicting Pasts: The Political Uses of History by Russians and Finns during the Centenary of the Diet of Porvoo and Peace of Hamina in 1909

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Revue d'histoire Nordique
Volym: 21
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 177
Artikelns sista sida, sidnummer: 191


Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 05:13