Biologian kenttäopetus yliopistoissa: yhteistyöllä uuteen nousuun

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Komonen A., Nyman T., Tahvanainen T., Hirvonen H., Eeva T., Huttunen S., Hänninen J., Koivula M., Koskela E., Markkola A., Muurinen L., Mäkinen K., Nappu N., Nordström M., von Numers M., Sundell J., Sääksjärvi I.
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Yliopistopedagogiikka
Volym: 24
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
eISSN: 2242-8070


Abstrakt

Kenttäkurssit ovat keskeinen osa biologian
ja lähitieteiden opetusta yliopistoissa. Luonnossa tapahtuva opetus
kehittää sekä ymmärrystä tieteenalan teoreettisista perusteista että
ammatillisia käytännön taitoja. Kenttäkursseilla omat havainnot
muodostuvat oppimisen perustaksi muiden oppimistapojen rinnalla. Vaikka
kenttäopetuksen tarpeellisuudesta ollaan yksimielisiä, kenttäkursseja
uhkaavat yliopistojen rahoituksen väheneminen ja tutkimusasemaverkoston
karsiminen. Tässä kirjoituksessa pohdimme, kuinka uhkista huolimatta
kenttäopetuksen määrää, laatua ja kustannustehokkuutta voidaan lisätä
yliopistojen ja niiden tutkimusasemien välisellä yhteistyöllä.


Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:20