Biologian kenttäopetus yliopistoissa: yhteistyöllä uuteen nousuun

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Komonen A., Nyman T., Tahvanainen T., Hirvonen H., Eeva T., Huttunen S., Hänninen J., Koivula M., Koskela E., Markkola A., Muurinen L., Mäkinen K., Nappu N., Nordström M., von Numers M., Sundell J., Sääksjärvi I.
Publication year: 2017
Journal: Yliopistopedagogiikka
Volume number: 24
Issue number: 2
Start page: 52
End page: 54
eISSN: 2242-8070


Abstract

Kenttäkurssit ovat keskeinen osa biologian
ja lähitieteiden opetusta yliopistoissa. Luonnossa tapahtuva opetus
kehittää sekä ymmärrystä tieteenalan teoreettisista perusteista että
ammatillisia käytännön taitoja. Kenttäkursseilla omat havainnot
muodostuvat oppimisen perustaksi muiden oppimistapojen rinnalla. Vaikka
kenttäopetuksen tarpeellisuudesta ollaan yksimielisiä, kenttäkursseja
uhkaavat yliopistojen rahoituksen väheneminen ja tutkimusasemaverkoston
karsiminen. Tässä kirjoituksessa pohdimme, kuinka uhkista huolimatta
kenttäopetuksen määrää, laatua ja kustannustehokkuutta voidaan lisätä
yliopistojen ja niiden tutkimusasemien välisellä yhteistyöllä.


Last updated on 2020-25-01 at 03:00