Family Structure and Labor Market Success: the Influence of Sibling and Birth order on the Earnings of Young Adults in Norway, Finland, and Sweden

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Björklund, Tor Eriksson, Markus Jäntti, Oddbjørn Raaum and Eva Österbacka
Redaktörer: Miles Corak
Förlagsort: Cambridge
Publiceringsår: 2004
Förläggare: Cambridge University Press
Moderpublikationens namn: Generational Income Mobility in North America and Europe
Artikelns första sida, sidnummer: 207
Artikelns sista sida, sidnummer: 225
ISBN: 0 521 82760 4

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 05:32

Dela länk