Under regnbågens färger

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katariina
Förläggare: Suomen psykologiliitto
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Psykologi
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 30


Nyckelord

Minority

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:48