Misconceptions and developmental proof

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Hemmi, Erika Julin, Ray Pörn
Redaktörer: Thérèse Dooley, Ghislaine Gueudet
Förlagsort: Dublin, Ireland
Publiceringsår: 2017
Förläggare: European Society for Research in Mathematics Education
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10, February 1 – 5, 2017)
Artikelns första sida, sidnummer: 171
Artikelns sista sida, sidnummer: 178
ISBN: 978-1-873769-73-7

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:09