Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Sarelin
Redaktörer: Blanka Henriksson, Andreas Häger, Sven Klinkmann
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 05:18