Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Sarelin
Editors: Blanka Henriksson, Andreas Häger, Sven Klinkmann
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-30-09 at 04:43