Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Patricia Aelbrecht
Editors: Blanka Henriksson, Andreas Häger, Sven-Erik Klinkmann
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-25-02 at 07:45