Introduction

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vladimir Stevanovic, Ron Zevenhoven
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Energy
Tidskriftsakronym: Energy
Volym: 88
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 1
eISSN: 1873-6785

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 02:26