Electrospinning of conducting polymer and nanofibrillated cellulose based composite fibers

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhammad Zubair
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 39

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:17