Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Redaktörer: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Volym: 813
ISBN: 978-951-583-370-9
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:40