Bättre än prognosen. Året 1617 som val mellan alternativ med konsekvenser

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nils Erik Villstrand
Editors: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Öppet fall. Finlands historia som möjlighet och alternativ 1417-2017
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Volume number: 813
Start page: 103
End page: 134
ISBN: 978-951-583-370-9
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-14-08 at 05:58