Finlandssvenskarna och humorns gränser

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Redaktörer: Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Lunds universitet
Moderpublikationens namn: Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor
Seriens namn: Studies in Arts and Cultural Sciences
Nummer i serien: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 138
ISBN: 978-91-981458-1-6
ISSN: 2001-7529

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:45