Gendering of psychotropics in Nordic medical advertising

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T Heikell, E Riska
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: European Journal of Public Health
Volym: 16
Nummer: Supplement 1
Artikelns första sida, sidnummer: 216
Artikelns sista sida, sidnummer: 216

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 02:45

Dela länk