Kadonneet, eksyneet ja yksinäiset. Taidehistoria, materiaalisen kulttuurin tutkimus ja kadonneet esineet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Lahti
Förläggare: Suomen keskiajan arkeologian seura
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Skas
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 34


Nyckelord

Archaeology, Art History, Material Culture

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:10