Growing up in a seafaring family: recollecting one's childhood with an absent and present father

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Heikell
Förläggare: Polish Academy of Sciences
Förlagsort: Gdansk-Szczecin
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Roczniki Socjologii Morskiej
Volym: XIX
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 71

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:15