Kan man förebygga sexuella övergrepp mot barn?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katarina Alanko
Förläggare: Suomen psykologiliitto
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Psykologi
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 30


Nyckelord

child sexual abuse, child sexual abuse (CSA) suspicions, Prevention

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 04:34