Helige Anden i världen och hållbarhet: En djupgrön analys av Anden och skapelseteologi

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Green
Redaktörer: Josefsson, Wahlström
Förlagsort: Alvik
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Institutet för Pentekostala Studier
Moderpublikationens namn: Teologi för hela skapelsen: En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle
Seriens namn: Forskningsrapporter från Institutet för Pentekostala Studier
Nummer i serien: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 96
ISBN: 978-91-979030-6-6


Abstrakt

Stefan Greens kapitel i denna studie om teologi för hela skapelsen bidrar till diskussionen om Andens roll skapelsen genom en exegetisk och bibelteologisk belysning av Anden som Guds livgivande närvaro i världen. Green visar att texterna både till form och till sitt underliggande teologiska innehåll pekar på hur Gud bär upp skapelsen och hur Anden är den livgivande kraften i detta bärande. En djupgrön teologi om Anden i ett pentekostalt sammanhang måste därför, för alla dem som är bärare av Anden, innebära att leva och verka i linje med Guds Ande. Engagemanget för skapelsen och för en hållbar utveckling blir i detta ljus ett sätt att samverka med Guds egen livgivande Ande enligt Green.


Nyckelord

Creation theology, ecology, Holy Spirit, Pentecostalism, sustainability

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 02:44