Inkludering och exkludering: att skapa en känsla av familj och släktskap

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Heikell
Redaktörer: Lise Kanckos, Ralf Kauranen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Social samhörighet och religion: festskrift till Susan Sundback
Artikelns första sida, sidnummer: 301
Artikelns sista sida, sidnummer: 315
ISBN: 978-951-765-449-4

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 04:20