Vid hans sida : en introduktion

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ulrika Lagerlöf Nilsson, Birgitta Meurling
Editors: Ulrika Lagerlöf Nilsson, Birgitta Meurling
Place: Skellefteå
Publication year: 2015
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Vid hans sida : svenska prästfruar under 250 år - ideal och verlighet
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II, Ny följd.
Number in series: 70
Volume number: 70
Start page: 7
End page: 12
ISBN: 978-91-7580-769-0
ISSN: 0491-6786

Last updated on 2020-01-06 at 04:05