Environmental context and trophic trait plasticity in a key species, the tellinid clam Macoma balthica L.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Törnroos A., Nordström M.C., Aarnio K., Bonsdorff E.
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volym: 472
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
eISSN: 1879-1697

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 02:37