Isolation of lignin with aqueous alkali and peroxide from hot-water pre-extracted Norway spruce wood

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Kosivtcova
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 65

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 07:11