The graveyards report

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: R. Gustavus Adolphus Academy of Swedish Folk Culture
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Arv: Nordic Yearbook of Folklore
Volym: 71
Artikelns första sida, sidnummer: 183
Artikelns sista sida, sidnummer: 184
eISSN: ISSN 0066-8176

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:02