The Political Competence of Internet Participants – Evidence from Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Serup Christensen, Åsa Bengtsson
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Information, Communication and Society
Volym: 14
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 896
Artikelns sista sida, sidnummer: 916

Senast uppdaterad 2019-19-08 vid 06:24