Analysis of Three-Dimensional Nuclear Data on a Transputer-Based Multiprocessor System

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: R.J.R. Back, M. Aspnäs, J. Granlund, J. Hattula, R. Julin, A. Lampinen, T. Lonnroth, P. Waxlax,
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1991
Seriens namn: Rapporter från Åbo Akademi. Informationsbehandling & matematik. Ser. A
Nummer i serien: 121
Antal sidor: 17
ISSN: 0358-0563

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 04:44