Lokal miljöaktivism föds. Aktionsgruppen för Nylands skärgård och Nestekriget på Hangö udd

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindberg
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 141
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 29

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 04:14