Melt Extrusion of High-Dose Co-Amorphous Drug-Drug Combinations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lærke Arnfast, Md Kamruzzaman, Korbinian Löbmann, Johanna Aho, Stefania Baldursdottir, Thomas Rades, Jukka Rantanen
Förläggare: Springer International Publishing AG
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Pharmaceutical Research
Volym: 34
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 2689
Artikelns sista sida, sidnummer: 2697

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 04:59