Konfessionalitet som religiös offentlighet. Eller kan religionens nya synlighet uttryckas i gamla former?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: C. W. K. Gleerup
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Svensk Teologisk Kvartalskrift
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 170

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 06:29