Etik som dialog och kommunikativ närhet – reflektioner över trinitariska resurser för en dialogisk etik

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Teologinen julkaisuseura ry.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 46
Artikelns sista sida, sidnummer: 60

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 04:24