Gestaltning av våra livsberättelser – om gudstjänster i ett livsåskådningsperspektiv

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Fredrik Portin
Förläggare: Fontana Media
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Fontana Media
Moderpublikationens namn: Från ökenmässa till hårdrock halleluja : specialgudstjänster i Borgå stift
Artikelns första sida, sidnummer: 199
Artikelns sista sida, sidnummer: 224
ISBN: 978-951-550-786-0

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 06:46