Enumerationsprincipen v. residualprincipen: behörighetsfördelning i autonomier och grändsdragning mot federalism

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Redaktörer: Sten Palmgren
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Justitieministeriet
Moderpublikationens namn: Utvecklingen av Ålands självstyrelsesystem
Seriens namn: Utredningar och anvisningar
Nummer i serien: 53
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 48
ISBN: 978-952-259-417-4
eISBN: 978-952-259-418-1

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:42