Enumerationsprincipen v. residualprincipen: behörighetsfördelning i autonomier och grändsdragning mot federalism

D3 Professional conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Markku Suksi
Editors: Sten Palmgren
Publication year: 2014
Publisher: Justitieministeriet
Book title: Utvecklingen av Ålands självstyrelsesystem
Title of series: Utredningar och anvisningar
Number in series: 53
Start page: 27
End page: 48
ISBN: 978-952-259-417-4
eISBN: 978-952-259-418-1

Last updated on 2020-05-08 at 04:15