Elite sports in tension: making identification the core moral norm for professional sports in the future

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Sport in Society
Volym: 13
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 186
Artikelns sista sida, sidnummer: 198

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 04:06