Flykt

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Redaktörer: Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
Seriens namn: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
Nummer i serien: 8
ISSN: 2001-4961

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:45