Flykt

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Editors: Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Place: Lund
Publication year: 2017
Publisher: Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
Title of series: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
Number in series: 8
ISSN: 2001-4961

Last updated on 2020-26-09 at 02:45

Share link