Flykt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Förläggare: Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 9

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:18