Endogamy and income in native couples: the case of Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Härtull, Jan Saarela
Förläggare: Emerald
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: International Journal of Manpower
Volym: 39
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 205
Artikelns sista sida, sidnummer: 221
eISSN: 1758-6577

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 03:20