Divorce and parity progression following the death of a child: A register-based study from Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fjalar Finnäs, Mikael Rostila, Jan Saarela
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Population Studies
Volym: 72
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 51
eISSN: 1477-4747

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:59