Assessment of educational misclassification in register-based data on Finnish immigrants in Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Rosa Weber
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandinavian Journal of Public Health
Volym: 45
Nummer: Supplement 17
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 24
eISSN: 1651-1905

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 05:23