Experience of sibling death in childhood and risk of death in adulthood: A national cohort study from Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Rostila, Lisa Berg, Jan Saarela, Ichiro Kawachi, Anders Hjern
Förläggare: Oxford University Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: American Journal of Epidemiology
Volym: 185
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 1247
Artikelns sista sida, sidnummer: 1254
eISSN: 1476-6256

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 04:17